EXTREMT: Ett par i en kayak blir upplyfta av en val

Skriv kommentar